pajoohaan.ir

  اصطلاح نامه فقه جلد پنجم/ نمایش سلسله مراتبی: فقه - خروج رجعی برای حج مستحب-pdf
چیستی اصطلاح‌نامه
اهمیت اصطلاحات در علوم
عقل انسانی همواره با مفاهیم سروکار دارد. مفاهیم و معقولات ابزار اصلی اندیشیدن و استدلال کردن‌اند ولی نقل و انتقال اندیشه‌ها و تفهیم و تفهّم‌های علمی، همواره به وسیله اصطلاحات صورت می‌گیرد، بنابراین اصطلاحات در ارائه مفاهیم علمی نقش اساسی را بر عهده دارند.
در علم اصطلاح‌شناسی، اصطلاحات وسیله ارتباط بین علماست، همان طور که در علم زبان‌شناسی، زبان وسیله ارتباط بین انسانهاست. اصطلاح‌شناسی مطالعه نظام‌مند نامگذاری مفاهیم مربوط به رشته‌های تخصصی است.
در زبان‌های تخصصی و رشته‌های علمی، معانی به وسیله مفاهیم صورت‌بندی می‌شوند و از طریق واژه‌ها یا اصطلاحاتی خاص به دیگران منتقل می‌شوند.
مفهوم، تنها ساختی ذهنی است که از انعکاس واقعیت‌ها یا اشیای خارجی، در ذهن پدید می‌آید، برای تبادل و
انتقال این ساخت ذهنی، نماد یا نشانه‌ای به آن مفهوم، اختصاص می‌یابد که در واقع نماینده آن است. این نماد، در ارتباطات علمی، معمولاً اصطلاح یا واژه نام دارد. (هر چند، گاه نمادهای دیگری مانند اصوات، اشارات و.. ممکن است به‌کار رود.)
اصطلاحات علمی، موجود زنده فضای علم به شمار می‌آیند. در اصطلاح‌نامه‌ها، این مفاهیم علمی در فرم اصطلاحات نمایان می‌شوند. که میان آنها در رشته‌های علمی روابطی منطقی و نظام‌مند وجود دارد و نهایتاً درختواره علوم را تشکیل می‌دهند. ارتباط میان متون و مدارک علمی و نظام اصطلاح‌نامه، منجر به مدیریت اطلاعات علمی می‌شود و زمینه ارتقای دانش‌ها و تولید علم را فراهم می‌کند. بنابراین برای آگاهی از داشته‌های علمی، مدیریت و توسعه علوم، مسیری جز توسعه و تغذیه مصطلحات آن‌ها وجود ندارد.

continue_text

for_you

related_books

more