pajoohaan.ir

  پوشش بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام
زمانی جامعه می‌تواند ثمره‌های ایدئولوژی و جهان‌بینی خود را به نمایش بگذارد که سبک زندگی او متناسب با باورها و ارزش‌هایش شکل گرفته باشد. یکی از موضوعاتی که ضرورت دارد مسلمانان با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی و سیره اهل‌بیت: به آن عمل کنند، سبک و شیوه پوشش است. اثر حاضر پرداختی به این موضوع است.

continue_text

for_you

related_books

more