pajoohaan.ir

  خاطرات 15 خرداد تبریز-pdf
(*)(*)(*)( )( )
publisher: سوره مهر
producer: سوره مهر
language: فارسی

3000 تومان

15000 تومان

buy_printed
انقلاب اسلامی ایران یکی از موضوعات زنده پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر است و به تبع آن‌، قیام 15 خرداد 1342 که نقطه آغاز این حرکت است‌، در خور تحقیق و ارزیابی مجدانه پژوهشگران است‌ اما هر قدر افق دید و قلمرو پژوهشی در این حوزه گسترش می‌یابد، ابعاد تازه‌تری از ماجرا مرئی می‌شود و هنوز و همچنان می‌توان به حوزه‌های فر اخ‌تر پژوهشی درباره آن قیام اثرگذار تاریخی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) اندیشید و در صدد کشف زوایای پنهان مانده‌ای از آن برآمد.
پژوهش حاضر نیز یکی از همین قبیل اقدامات عالمانه و ارزشمند تحقیقی است که در جهت بازشناسی ابعاد حقیقی قیام دین‌خواهانه مردم ورامین در پانزدهم خردادماه سال 1342 طراحی و طی دوره‌ای چهارساله (از 1371 تا 1374) سامان پذیرفته ولی از آنجا که انگیزه اولیه از به انجام رساندن چنین پروژه‌ای عرضه و انتشار کتاب نبوده است، مؤلف به گردآوری خاطرات 15 خرداد 1342 به منظور ساخت مجموعه‌ای مستند-داستانی برای تلویزیون می‌اندیشیده و مجموعه حاضر به بازشناسی این خاطرات در شهر تبریز اختصاص دارد که مشتمل بر گفتارهایی خواندنی از چهره‌های نام آشنایی چون جعفر اشراقی، ابوذر بیدار، سیدهادی خسروشاهی، عبدالحسین غروی و... است که هر یک از آنها به تبیین و تشریح گوشه‌های ناگفته‌ای از تاریخ انقلاب می‌پردازند.

continue_text

for_you