pajoohaan.ir

  پاوه سرخ: بر اساس زندگی شهید مصطفی چمران

600 تومان

2500 تومان

buy_printed
وقتی که به دنیا آمد، مادرش دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و با صدای لرزان گفت:«الهی، شکرت!»
صورت زیبایی داشت، اسمش را «مصطفی» گذاشتند.
او به سال 1311 در تهران، خیابان «پانزده خرداد» فعلی بازار «آهنگران» کوچه «سرپولک» متولد شد.
تحصیلات خود را در مدرسه «انصاریه»، نزدیک «پامنار» آغاز کرد و در «دارالفنون» و«البرز» دوران متوسطه را گذراند.
از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت الله « طالقانی »، در مسجد «هدایت» و درس فلسفه و منطق استاد شهید «مرتضی مطهری» شرکت کرد و مهندسی الکترومکانیک را در دانشگاه فنّی تهران گذراند. در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز، به امریکا اعزام شد. در امریکا با همکاری بعضی از دوستانش، برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان امریکا را پایه ریزی کرد؛ به همین دلیل، بورس تحصیلی اش از سوی رژیم شاه قطع شد ...

continue_text

for_you