pajoohaan.ir

  المعجم الموضوعی للمنطق (المجلد الاول)-pdf
این مجموعه، چنان که از ویژگی های و حجم آن بر می آید، دست آورد کوشش شماری از پژوهش گران علوم عقلی، متخصصان امور نرم افزاری و مدیران اجرایی است که هر کدام نقش ارزنده ای در پیدایش آن داشته اند. هر چند نام تمام این بزرگواران در آغاز کتاب آمده است، با این همه بجاست به صورت ویژه از پژوهش گر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد محمدی احمد آبادی نام ببریم که با صرف چندین سال از بهار عمر خویش، بیشترین نقش را در فراهم ساختن این مجموعه و ثبت اولیه فهرست ها و نمایه های پاره ای از منابع به عهده داشته و تمام پروژه با مدیریت مستقیم ایشان به انجام رسیده است. افزون بر این، ایشان در هماهنگ سازی نمایه ها نیز نقش مهمی ایفا کرده است.

continue_text

related_books

more