pajoohaan.ir

اصول فقه که دانشی آلی برای فقه است، همواره در راستای پاسخ­گویی به نیازها و پرسش­ های فقهی جدید تکامل یافته و ابزارهای موردنیاز فقه را برای پاسخ­گویی به مسائل نو فراهم ساخته است. فقه حکومتی نیز، چه از زاویه استنباط احکام شرعی در حوزه مسائل حکومتی و چه از ناحیه صدور احکام حکومتی توسط حاکم اسلامی در شرایط زمانی و مکانی خاص، با پرسش­ های جدید مواجه است. آیا علم فقه با ابزارهای موجود در اصول فقه می­تواند پاسخ­گوی همه این پرسش­ها باشد؟ یا این­که باید به تأسیس قواعد و اصول جدید روی آورد.

این کتاب تلاش می­کند پرسش ­های متوجه به «اصول فقه حکومتی» را که با محور «لوازم و ملزومات پاسخ­گویی فقه به مسائل جدید» مربوط است، پاسخ دهد.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول گفت وگوها در مروری تحلیلی

بخش دوم:گفت و گوها

continue_text

for_you

related_books

more