pajoohaan.ir

  درسنامه تاریخ تحلیلی اهل بیت علیهم السلام
آن‌چه در کتاب‌های فعلی برای آموزش فراگیران در موضوعات تاریخی در نظر گرفته شده، دچار فقدان متن آموزشی، کمبود تحلیل و هماهنگ نبودن با سرفصل‌های مصوب است.
در واقع، این کتاب‌ها برای آموزش تألیف نشده‌اند، بلکه تنها برای استفاده عموم مردم نوشته شده و جنبه‌های تعلیمی و روش آموزشی در آنها رعایت نشده است.
در این کتاب تلاش شده است که علاوه بر هماهنگی با سرفصل‌های مصوب، متن درسی به صورت واحدهای آموزشی در‌آید و برای فهم آسان‌تر مطالب در هر واحد آموزشی، درآمد، پیش آزمون، محتوای آموزشی، فرجام و آزمون پایانی گنجانده شده است. افزون بر این، در بعضی واحد‌های آموزشی منابعی معرفی شده است تا راه برای کسب اطلاعات بیشتر باز باشد.
در این کتاب، پیش از ورود به مباحث اصلی، مقدماتی شامل مبانی تقسیم تاریخ، تعریف، اقسام و فایده تاریخ و تاریخ‌نگاری مسلمانان بیان شده است تا دانشجو با نگاهی عمیق‌تر به مباحث اصلی توجه کند.

continue_text

for_you

related_books

more