pajoohaan.ir

  مسئله وحی و پاسخ به شبهات آن
« وحی » از گزاره‌های مهمی است که علم کلام، علوم قرآنی و فلسفه دین , آن‌را بررسیده‌اند بسیاری از ادیان از جمله هندو، بودا، یهود، مسیحیت و اسلام اصل وحی را پذیرفته‌اند؛ اگرچه در چگونگی و تعریف آن با هم اختلاف دارند.
وحی با نبوت پیوند ناگسستنی دارد و از پایه‌های دین شمرده می‌شود و راه ارتباط خداوند متعال با پیامبران است. قرآن کریم به مسئله وحی پرداخته و جزئیات، ویژگی‌ها، اقسام و ساختار آن‌را روشن نموده است. اهمیت وحی در آموزه‌های دینی تا اندازه‌ای است که تضعیف آن به تضعیف اساس دین می‌انجامد؛ ازاین‌رو مخالفان دین بر مسئله وحی ایراداهایی گرفته‌اند.
در دوران معاصر، مکاتب، گروه‌ها و ایسم‌های مختلف از جمله ماتریالیست‌ها، لائیک‌ها و سکولارها، به‌ویژه مستشرقان شبهاتی مطرح نموده و به انکار وحی رسیده‌اند.

continue_text

for_you

related_books

more