pajoohaan.ir

فاطمه زهرا(س)، بانوی با عظمت اسلام و اسوه همه زنان عالم است. سیره و سخن این گنجینهٔ الهی برای همگان درس‌آموز و زندگی‌ساز است، از همین رو باید در قالب‌های مختلف معرفی شود. کتاب حاضر، کوشیده است با استفاده از قرآن و روایات گوشه‌ای از رفتارها و گفتارهای آن بانوی بزرگوار را شرح و توضیح دهد.

continue_text

for_you

related_books

more