pajoohaan.ir

هر فردی برای اولین بار در محیط خانواده می آموزد که چگونه بیندیشد و چگونه با دیگران ارتباط داشته باشد، چه تصوری از خود و چه تصوری از پیرامون خود داشته باشد، از که و چگونه الگو بپذیرد و در انتها اینکه حیات روحی و روانی خود را چگونه ادامه دهد.
علاوه بر این، افراد در خانواده و سایر روابط اجتماعی، نیازمند ارتباط سالم و مصون از آسیب هستند و همچنین نیاز دارند تا شخصیت انسانی آنها فارغ از قومیت، جنس، شغل، تحصیلات و غیره، مورد احترام و پذیرش قرار گیرد تا بتوانند متناسب با استعدادهای خود، زندگی مورد علاقۀ خویش را داشته باشند.

continue_text

for_you

related_books

more