pajoohaan.ir

  عباسیان از بعثت تا خلافت
(*)(*)(*)( )( )
language: فارسی

3000 تومان

12000 تومان

buy_printed
عباسیان، سلسله ای است که در تاریخ اسلام برآمدند و به نامِ «دین» و شعارِ «الرضا من آل محمد» کار خود را آغاز کردند و حدود پانصد سال بر سرزمین‌‌های اسلامی، حکم راندند.
اینان از چه خاندانی بودند؟ چگونه حکومت بدان ها رسید، نقش ایرانیان در به قدرت رسیدن آنان چه اندازه بود. رابطه پیشوایان دینی ما با آنان چگونه بود. عملکردشان چه بود و چه کردند. عاقبتشان چه شد و چگونه برافتادند؟
این سؤال ها و پرسش های دیگری از این قبیل در این کتاب با استناد به منابع کهن، موضوع پژوهش قرار گرفته و پاسخ‌‌های درخوری یافته‌‌اند

continue_text

for_you

related_books

more