pajoohaan.ir

  پنج گام در راه تربیت فرزندان برای زندگی در دنیای مجازی-pdf
شاید شما هم با من هم عقیده باشید که تربیت فرزند در دنیای کنونی نسبت به گذشته کمی سخت تر شده است. بخشی از این سختی به دلیل وجود فناوری هاییست که نه می توان آنها را رد کرد و نه می توان بی چون و چرا پذیرفت. فرزندان ما در کنار فناوری بزرگ می شوند و این یکی از چالش های والدین در عصر حاضر است. برای اینکه این چالش را به فرصت تبدیل کنیم یا حداقل فرزندانمان را از مضررات آن در امان نگه داریم، لازم است تا مهارت های خود را در همگام شدن با فناوری و تربیت فرزندان در دنیای فناوری افزایش دهیم. کتاب پنج گام در راه تربیت فرزندان برای زندگی در دنیای مجازی نوشته روح الله چاوشی تلاش دارد تا ما را با آموزش پنج گام مهم برای تربیت فرزندان در زندگی مجازی یاری کند. این پنج گام عبارتند از:
1. تلاش کنیم مانند فرزندانمان با پیشرفت فناوری همگام شویم
2. با اصلاح خود، الگوی مناسب برای فرزندانمان باشیم.
3. با مشارکت فرزندانمان، نگرانی هایمان را در فضایی معتدل رفع کنیم؛
4. فرزندانمان را بر پایه استفاده از توصیه های مثبت و ایجابی راهنمایی کنیم؛
5. و به جای دادن ماهی، به فرزندانمان ماهی گیری بیاموزیم.

آنچه در این اثر پیش‌روی شما قرار دارد، نکته‌هایی در قالب پنج گام تربیتی است که توجه بدان‌ها می‌تواند ضریب موفقیت ما در تربیت فرزندانمان برای حضور در فضای مجازی را ارتقاء دهد. برخی از این نکات به طور عمومی برای فعالیت‌های تربیتی در همه شؤون زندگی می‌تواند مفید باشد؛ اما تربیت فرزندان در فضای مجازی بیش از دیگر زمینه‌ها نیازمند توجه به این نکته‌ها است. هر چند مسائل تربیتی فرزندان در خصوص فضای مجازی ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد دارد اما تافته‌ای جدابافته از سایر زمینه‌های تربیتی نیست؛ لذا اگر برنامۀ عمومی ما برای تربیت فرزندان جامع و مفید باشد، می‌تواند در تربیت آنان برای فعالیت در فضای مجازی نیز مفید باشد. با این وصف آنچه در این اثر مورد توجه بوده جنبه‌های ناظر به فعالیت فرزندان در فضای مجازی است.

continue_text

for_you

related_books

more