pajoohaan.ir

  سیمای فرزانگان

15960 تومان

33000 تومان

buy_printed
رفتار و گفتارِ فرزانگان، سراسر، حکمت آمیز و برای همگان، درس‌‌آموز است. این کردارها و رفتارها، از آنان سیمایی پرفروغ ساخته است که چونان مشعلی فروزان مسیر علم و زندگی را نورباران می کند. سرگذشتِ دل‌نشینِ این فرزانگی‌‌ها در کتاب های مختلف و به صورت پراکنده آمده است؛ از این رو، تدوین، دسته بندی و گلچین کردنِ آنها ضرورتی است که امر مطالعه را برای مشتاقان آسان می‌‌سازد.
اثر حاضر، چنین رسالتی را بر دوش دارد که در شانزده فصل به آن اهتمام ورزیده و الگوهای رفتاریِ عالمان و حکیمان و عارفان را در قالبِ داستان های آموزنده و لطیف با بهره مندی از آیات و روایات، آورده است.

continue_text

for_you

related_books

more