pajoohaan.ir

  یادمرگ (پژوهشی پیرامون ابعاد و کارکردهای تربیتی یاد مرگ در نهج البلاغه)
یاد مرگ، کلید تلاش و پویایی است. با شناخت مرگ و انس به آن، تنور کار و کوشش گرم‌تر می‌شود. انسان بیشتر می‌کوشد و بیشتر به کار می‌گیرد و کمتر انبار می‌کند. انس با مرگ، انسان را به قبرستان پیوند نمی‌زند، بلکه به چرخه زندگی وارد می‌کند تا کام بگیرد و از خاک بهره بردارد، پیش از آن که در کام آن پنهان شود. اثر حاضر، ابعاد و کارکردهای یاد مرگ را از نگرگاه نهج‌البلاغه در سه بخش کاویده است: مرگ در چشم زندگی، آثار یادکرد مرگ و کرانه‌های یاد مرگ.

continue_text

for_you

related_books

more