pajoohaan.ir

رسالت خواصّ و عبرت های عاشورا؛ تبیین بیانات مقام معظّم رهبری درباره نقش خواص در نهضت عاشورا، و ضرورت عبرت آموزی و رویکرد جامعه به ارزش های اسلامی است. عبرت آموزی در قرآن و روایات، ارتجاع، عوامل زمینه ساز حادثه عاشورا، افول غیرت دینی، کوتاهی خواصّ از ادای وظیفه، رنگ باختن معنویت، عوامل چرخش از موضع حق، از مباحث این کتاب به شمار می رود. ضمیمه کتاب، مجموعه بیانات مقام معظّم رهبری (مدظلّه) است که در این موضوع ایراد شده است.

continue_text

for_you

related_books

more