pajoohaan.ir

حضرت مهدی (عج) و دوران غیبت

جلد دوم از مجموعه 4 جلدی است که مؤلف در آن به موضوعات مربوط به دوران غیبت حضرت مهدی پرداخته است.

خدامراد سلیمیان در این اثر نیز مجموع درس های را در 15 درس تنظیم کرده است.

درس نخست درباره آغاز امامت حضرت مهدی است که در آن به پشوایی در خردسالی نیز پرداخته شده است.

درس دوم به مباحث کلی غیبت، و پس از آن در درس ها به موضوعاتی چون فلسفه و علل غیبت، فواید امام غایب ، غیبت صغرا و نیابت خاص ، فرمایش های حضرت مهدی (عج) ، بحث ارتباط با حضرت مهدی (عج) زندگی حضرت در عصر غیبت و انتظار و منتظران پرداخته است. استقبال شایان از این درس نامه سبب شد تا در یک سال 4 بار تجدید چاپ شود.


درسنامه مهدویت 2 - حضرت مهدی (عج) و دوران غیبت

مولف: خدامراد سلیمان

continue_text

for_you

related_books

more