pajoohaan.ir

  رسائل فی ولایه الفقیه

8000 تومان

30000 تومان

buy_printed
اثر حاضر «رسائل فی ولایة الفقیه» مجموعه گران‌بهایی است از رساله‌های متعدّد فقهای بزرگوار گذشته ما درباره ولایت فقیه که مطابق نظم زیبای تاریخی و روش پسندیده تدوین شده است و جمع نیکوئی است بین اصول و فروع مطابق سلیقه‌ای نو، تا جویندگان حقیقت و فرهیختگان و دانش آموختگان و بحث کنندگان را در هرجا جذب کند.

continue_text

for_you

related_books

more