pajoohaan.ir

  ذهن،مغز و علم

1000 تومان

3900 تومان

buy_printed
عده‌ای از فیلسوفان، قرن 21را قرن «فلسفه ذهن» نامیده‌اند. گرچه تلاش‌های فیلسوفان معطوف به همان مسائلی است که از قدیم‌الایام در باب ماهیت [ذهن نفس]، رابطه آن با بدن و مسائلی از این دست مطرح بوده‌اند، اما این بار دانشمندان حوزه‌های مختلف از جمله عصب زیست‌شناسان، کامپیوتریست‌ها و به‌طور کلی دانشمندان علوم شناختی در تلاش میان رشته‌ای و مشترک با فیلسوفان، به دنبال پاسخ گویی به پرسش‌های اساسی پیرامون ذهن‌اند. آقای جان سرل از فیلسوفان بزرگ زبان و ذهن معاصر در این کتاب تلاش کرده است با بررسی آرا و انظار و مدل‌های مختلفی که برای تبیین ذهن عرضه شده است، پرسش‌های مذکور را پاسخ گوید.

continue_text

for_you

related_books

more