pajoohaan.ir

در این گفتار شاخص­ های «عقلانیت دانش» و مراحل تولید علم فاخر بومی و روش های بهره ­گیری حکیمانه از ظرفیت ­های ترجمه برای این هدف، پیشنهاد شده است. فضائل و رذائل اخلاقی در انسان چگونه رشد می­کند؟ قدرت تشخیص و استدلال اخلاقی ما چگونه تقویت می­شود؟ احساسات اخلاقی آدمی چگونه می­بالد؟ چگونه می­توان قضاوت­های اخلاقی را منصفانه ­تر و دقیق­تر ساخت؟ چه عواملی در بهبود رفتار اخلاقی ما مؤثر است؟
نتایج تحقیقات پرشتاب سه دهه اخیر در حوزه میان رشته­ ای «رشد اخلاقی» در ایران بازتاب مناسبی نداشته است. مرکز اخلاق و تربیت به هدف آشناسازی دانشوران با گزارشی جامع از این نتایج، اقدام به ترجمه کتاب راهنمای (هندبوک) رشد اخلاقی کرد. ایده مرکز برای مواجهه نقادانه فرهیخته ایرانی با فرآورده­ های علوم انسانی نوین، طی گفتاری در آغاز جلد اول آمده است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
جلد اول:
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: ساختارگرایی و مراحل تحول اخلاقی
بخش سوم: نظریه قلمرو اجتماعی و عدالت اجتماعی
بخش چهارم: وجدان و درونی سازی
جلد دوم:
بخش پنجم: رویکردهای اجتماعی ـ تعاملی،اجتماعی ـ فرهنگی و تطبیقی
بخش ششم: همدلی، هیجانات و پرخاشگری

continue_text

for_you

related_books

more