pajoohaan.ir

این کتاب که با تحقیق منصور ابراهیمی از مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فراهم آمده است، برای نخستین بار تصحیح و چاپ می شود.از نگاه محقق این کتاب، نورالدین محمد فرزند شاه مرتضی کاشانی در کتاب خود با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) با زبانی ساده مراحل سلوک الی الله و تخلق به اخلاق فاضله را بیان کرده است.مباحث این کتاب در دو فن و 25 باب گرد آمده است که فن اول در «مجاری تفکر در اسرار طاعات الهیه و عبادات نقلیه» و فن دوم در «مواقع تفکر در اسرار اخلاق ناپسند و پسندیده» است.کتاب آیینه حقایق نما در اسرار عبادات و اخلاق همچنین نخستین کتاب از مجموعه میراث اخلاقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به شمار می رود.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
1. مقدمه تحقیق
2. فن اول: در مجاری تفکر در اسرار طاعات الهیه و عبادات نقلیه ودیانات شرعیه
3. فن دوم: در مواقع تفکر در اسرار اخلاق ناپسند و پسندیده

continue_text

for_you

related_books

more