pajoohaan.ir

کتاب حاضر درس های اخلاقی - عرفانی استاد کل آقاحسین خوانساری (1098.م یا 1099.ق) است که یکی از شارگردانش تقریر و تدوین کرده است. کتاب از جهت گستردگی موضوعات اخلاق فردی و اجتماعی از جامع ترین آثار اخلاقی به شمار می رود و از جهت گزارش اندیشه های اخلاقی حکیم متأله آقاحسین خوانساری بسیار توجه بر انگیز و پر اهمیت می باشد. مهمترین امتیاز این کتاب، بهره مندی از ویژگی دو مکتب اخلاق عرفانی و اخلاق نقلی است و می تواند در حوزۀ تربیت و اخلاق نظری و علمی برای خواص و عوام سودمند واقع شود
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
مقدمه مصحّح
بیان سلوک الطریقة
نمایه ها

continue_text

for_you

related_books

more