pajoohaan.ir

  خاکریز اقدام و عمل: اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا

1000 تومان

5000 تومان

buy_printed
کتاب خاکریز اقدام و عمل کاری است از موسسه فرهنگی حماسه هفده که در بردارنده بیش از 100 خاطره از سیره شهیدان انقلاب و دفاع مقدس مرتبط با اقتصاد مقاومتی است. پس از نامگذاری سال جاری به نام "اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل" توسط مقام معظم رهبری، مجموعه حماسه هفده کوشیده تا در فرصتی اندک، قدم کوچکی در این راستا بردارد. خاطرات، ذیل مولفه هایی چون اصلاح الگوی مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات، مدیریت مصرف، تکیه بر ظرفیت های داخلی، اقتصاد دانش بنیان و همت و مدیریت جهادی به رشته تحریر در آمده که از سخنان رهبر حکیم انقلاب اسلامی در زمینه اقتصاد مقاومتی اقتباس شده است. از ویژگی های این اثر درج مشخصات هر شهید در کنار خاطره و استفاده از سخنان رهبری در میان خاطره هاست که موجب فهم بیشتر خواننده از آن ها خواهد بود.

continue_text

for_you

related_books

more