pajoohaan.ir

  ابوفراس حمدانی
(*)(*)(*)( )( )
language: فارسی

1000 تومان

2000 تومان

buy_printed
"ابوفراس "شاعر شیعی مذهب است که خاندان وی (آل حمدان) حدود یک قرن ( 292ـ 394) بر بخش‌هایی از شام و شمال عراق حکم راند .وی شاعر قرن چهارم است که در این کتاب زندگی و احوال او بررسی می‌شود .سروده‌های ابوفراس در اسارت (رومیات)، همچنین اشعار وی در مدح اهل بیت (ع)، مشهور است .در این کتاب، ترجمه‌ای از قصیده شافیه و رومیات وی همراه با برگزیده‌ای دیگر از اشعار او به چاپ رسیده است .

continue_text

for_you

related_books

more