pajoohaan.ir

  نشاط اجتماعی: تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی شهر اصفهان
توجه مراکز علمی و پژوهشی به مسائل پیش‌رو در حوزة فرهنگ عمومی اهمیتی ویژه دارد. امروز این حوزه در جامعة ما با مسائل عدیده‌ای روبه‌روست که بایسته است برای آن چاره‌اندیشی شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر این مهم ازسوی مراکز علمی و فرهنگی با اقبال مواجه شده و رویکرد فرهنگی دولت نیز به آن سرعت بخشیده است. در همین راستا، در سایةراهبری و مطالبة عالمانة رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ارزانی، با اتخاذ رویکرد مسئله‌محوری بنای تازه‌ای را در مسیر مأموریت سازمانی خویش در تعاملات میان‌سازمانی پی نهاد و با ایفای نقش فعال در قرارگاه فرهنگ استان اصفهان، پروژه‌هایی پژوهشی و علمی را در حوزة مهندسی و رصد فرهنگی تعریف و با کمک پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی اجرا نمود. حاصل این تلاش و تکاپو مجموعه‌پژوهش‌هایی است که اینک در قالب کتاب تدوین و در اختیار علاقه‌مندان، به‌ویژه مدیران و برنامه‌ریزان فرهنگی، قرار گرفته است

continue_text

for_you

related_books

more