pajoohaan.ir

"فرقه‌های و نحله‌های انحرافی پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی هستند که با بهره‌گیری از روش‌های گوناگونی مانند نشر مکتوب، فضای مجازی، فضای رسانه‌ای، تبلیغات محیطی، نمادها و ...، نسل جوان را هدف گرفته‌اند. استراتژی مواجهه با این پدیده، باید بر پایه یک راهبرد اثربخش تدوین شود و تمام زوایای پیدا و پنهان آن را پوشش دهد. کتاب حاضر دربردارنده مصاحبه‌هایی با برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان دینی و فرهنگی است که در راستای تدوین استراتژی مواجهه با فرقه‌ها و نحله‌های انحرافی تدوین شده است."

continue_text

for_you

related_books

more