pajoohaan.ir

  تلخیص التمهید جلد دوم
(*)(*)(*)( )( )
category: قرآن
publisher: التمهید
language: عربی

5000 تومان

18000 تومان

buy_printed
((بهترین داستان‌ها)) مجموعه‌ای چند جلدی که در هر جلد سرگذشت داستانی یکی از پیامبران، براساس قصه‌های قرآن، بازآفرینی شده و برای کودکان و نوجوانان به فارسی ترجمه شده است .نخستین کتاب از مجموعه یاد شده به قصه حضرت آدم (ع) و حضرت ((حوا)) اختصاص دارد که در آن پس از اشاره به خلقت زمین و موجودات، داستان خلقت آدم و حوا، دشمنی شیطان، فرود آمدن آدم و حوا به زمین و ماجراهای پس از آن بازگو می‌شود .کتاب با طرح‌ها و تصاویری متناسب با داستان همراه است . گفتنی است مولف در تدوین و ارائه مجموعه ((بهترین داستان‌ها)) کوشیده است تقدم و تاخر و ارتباط موضوعی آن را با یک دیگر حفظ کرده و در بازنویسی اغلب داستان‌ها به زمینه‌های مستند تاریخی و جغرافیایی و روایی قوم یا سرزمین محل دعوت هر یک از پیامبران اشاره کند
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
تمهیدات اُصولیّة:قبل الورود علی دلائل الإعجاز
دلائل الإعجاز:البیانی والعلمی والتشریعی
فی الإعجاز العلمی
فی الإعجاز التشریعی

continue_text

for_you

related_books

more